BPAD Yogyakarta

YAYASAN PAMULANGAN BEKSA SASMINTA MARDAWA

 Artikel Perpustakaan  7 January 2014  Super Administrator  278  2291

Menilik sejarah keberadaan organisasi seni tari di Yogyakarta dapat dikatakan bahwa pada mulanya di Yogyakarta tidak ada organisasi tari klasik gaya Yogyakarta. Pada zaman dahulu, tari-tarian istana hanya diselenggarakan di dalam Keraton saja dan hanya untuk keperluan yang terkait dengan Keraton. Adapun keberadaan organisasi kesenian rakyat banyak terdapat di kabupaten-kabupaten dan di daerah pinggiran Kota Yogyakarta.

Sunaryo (2012) dalam makalahnya menjelaskan bahwa kehidupan organisasi seni di Yogyakarta diawali dari berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, maka timbulah kemudian kerajaan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perkembangan kebudayaan serta kesenian. Di kerajaan-kerajaan itulah secara periodik sering dilaksanakan kegiatan upacara-upacara kerajaan. Upacara tersebut banyak melibatkan berbagai kesenian termasuk tari; dalam hal ini, raja memiliki seniman-seniman istana (dalang, penari, pangrawit, dsb.) yang berstatus sebagai abdidalem atau pegawai kerajaan.

Ketika kerajaan-kerajaan Hindu mulai memeluk agama Islam, upacara-upacara yang semula sering diselenggarakan oleh Keraton mulai berkurang. Seni pertunjukan yang semula mempunyai peranan keagamaan kemudian berubah sebagai hiburan yang sekuler. Status para seniman tidak berubah, artinya sebagai pegawai kerajaan yang bertugas membina dan melaksanakan pertunjukan untuk keperluan istana (pesta, perayaan, atau penyambutan tamu) dengan mendapatkan imbalan gaji, perumahan, dan jaminan sosial dari pemerintah kerajaan.

Artikel Perpustakaan Lainnya

MOUSE SKILL GAME MOUSE SKILL GAME
 30 December 2013  1405

Game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game edukasi dibandingkan dengan metode edukasi...

KEBIJAKAN PRESERVASI BAHAN PUSTAKA DAN ARSIP KEBIJAKAN PRESERVASI BAHAN PUSTAKA DAN ARSIP
 11 January 2014  1781

Perpustakaan dan Arsip di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu potensi pembangunan daerah. Perpustakaan merupakan pusat...

Game edukasi Game edukasi
 24 September 2013  2414

GAME EDUKASIA.    PENGANTARGame edukasi sangat menarik untuk dikembangkan. Ada beberapa kelebihan dari game edukasi...

ALI AFFANDI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT KAMPUNG KAU ALI AFFANDI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT KAMPUNG KAU
 15 January 2014  1834

Pada tanggal 2 Februari 1921 berbahagialah keluarga H. Joned Siradj dan Siti Sar’ah suami isteri yang mendapat anugerah dari...