BPAD Yogyakarta

Photo BPAD Jogja

Futsal BPAD Club Futsal BPAD Club
 4 May 2012  1  744
Sertifikasi ISO 9001 - 2008 Sertifikasi ISO 9001 - 2008
 2 May 2012  1  660
Progo rafting Progo rafting
 2 May 2012 01:26 WIB  1  701

Penandatanganan Pakta Integritas Penandatanganan Pakta Integritas
 18 April 2012 20:33 WIB  1  648

Rumah Belajar Sewon Bantul Rumah Belajar Sewon Bantul
 28 July 2011 22:16 WIB  1  1173

Senam Kesegaran Jasmani BPAD Provinsi Senam Kesegaran Jasmani BPAD Provinsi
 28 July 2011 22:09 WIB  1  760

Monumen Yogya Kembali Monumen Yogya Kembali
 26 July 2011 01:27 WIB  1  714

Upacara Adat Bekakak Upacara Adat Bekakak
 26 July 2011 00:27 WIB  1  1189